PIASECZNO
ul. Sierakowskiego

SIERAKOWSKIEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny stanowiący uzupełnienie istniejącego kwartału zabudowy mieszkaniowej. Rozpoczęcie realizacji obiektu przewidziano w roku 2023.