WARSZAWA
ul. Okólnik

OKÓLNIK 55

APARTAMENTY

Projekt wysokostandardowego budynku typu plombowego. Odtworzenie fragmentu części frontowej oraz oficyny zabytkowej kamienicy śródmiejskiej we współczesnym opracowaniu architektonicznym. Rozpoczęcie realizacji obiektu przewidziano w roku 2020.