KĘDZIERÓWKA
ul. Kościelna

KĘDZIERÓWKA

Kaplica z kolumbarium

Kaplica rzymsko-katolicka z kolumbarium stanowiąca część
założenia krajobrazowego miejscowego cmentarza. Realizacja – 2021.