WARSZAWA
ul. Dyrekcyjna

URSUS-DYREKCYJNA

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Projekt osiedla mieszkaniowego z usługami. Przedsięwzięcie stanowi projekt adaptacji i sanacji części terenów poprodukcyjnych dawnych zakładów przemysłowych „Ursus” na cele mieszkaniowe.

Projekt konkursowy – 2015.