WARSZAWA
ul. Odkryta

ODKRYTA

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny stanowiący uzupełnienie istniejącego kwartału zabudowy mieszkaniowej. Rozpoczęcie realizacji obiektu przewidziano w roku 2020.