WARSZAWA
ul. Mangalia

MANGALIA

Budynek mieszkalny

Projekt osiedla mieszkaniowego z usługami. Przykład intensyfikacji zabudowy osiedli mieszkaniowych z lat 1970-1990.

Projekt budowlany – 2015.