WARSZAWA
ul. Płaskowickiej i ul. Lelka

LELKA

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Projekt osiedla mieszkaniowego złożonego z budynku wielorodzinnego z usługami oraz zespołu budynków mieszkalnych w typie willi miejskich. Przykład urbanizacji w oparciu o plan miejscowy zaniedbanych dotychczas rejonów dzielnicy Ursynów.

Projekt – 2019.